Vysvetlíme si, čo jednotlivé pojmy znamenajú a v Videonávode si ukážeme, kde ich nájdeme:forex11

 

Ak je cena napr. EUR/USD = 1.3448/1.3450

BID = 1.3448 - je cena, ktorú zaplatíme pri otváraní obchodu na BUY (nákup)

ASK = 1.3450 - je cena, ktorú zaplatíme pri otváraní obchodu na SELL (predaj)

SPREAD = rozdiel ceny nabídky (ASK) a poptávky (BID)

V tomto prípade je SPREAD rovný 2. Ceny nevnímame ako desatinné čísla, ale ako absolutné hodnoty, preto výsledok nie je 0.0002 ale 2.

Menových páry, ktoré obsahujú JPY (japonský Yen), sa cena udáva len na 2 desatinné miesta.

PIP je jednotka najmenšieho cenového pohybu menového páru. Pri posune ceny 1.3448 na 1.3449 hovoríme, že cena sa pohla o jeden PIP. Udáva výšku Vašeho zisku alebo straty.

 

 *V prípade nejasností, podnetov, alebo návrhov, nás neváhajte kontaktovať v príslušnej časti fóra.